Maoshlar

2020-yil fevral oyidagi soʻrovnoma boʻyicha maoshlar. Vikipediyada kvartil va mediana haqida.

Ishtirokchilar
{{ numberOfParticipants }}
1-kvartil
{{ firstQuartile }}
Mediana
{{ median }}
2-kvartil
{{ thirdQuartile }}
Minimum va maksimum
{{ min }} / {{ max }}